Hướng dẫn mới nhất về đi lại: Chỉ xét nghiệm hành khách ở vùng dịch cấp 4

Bộ Giao thông vận tải ngày 16-10 ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực. (Bao gồm đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Read More